ANBI-Informatie St. Vrienden…..

    • Naam: Stichting Vrienden van Johan van der Dong

    • RSIN: 8212.94.325
    • Contactgegevens:  Stichting Vrienden van Johan van der Dong
    •                                        Burmanniastraat 38
    •                                        9843 EL Grijpskerk
    •                                        Tel: 06-55286420
    •                                         vriendenvan@johanvanderdong.nl
    • Doel Stichting:       Het vertalen en realiseren van de projecten uit de conceptuele kunst van Johan van der Dong, zodat zij voor een breed publiek toegankelijk zijn.
    • Hoofdlijnen beleidsplan: In 2020 staat een drietal grotere en enkele kleinere projecten gepland:
    1. De Liefdeslijn“Laat de liefde trillen”, een project om Groningen en de Groningers een hart onder de riem te steken en moed in te spreken door telefonisch boodschappen in te spreken. Hiervoor wordt een telefoonnummer met opnamemogelijkheid geopend. Dit gaat gepaard met theatrale exposities onder de naam ‘Bevings’: in september en november in Den Haag (Korte Vijverberg 2) en in februari 2021 afsluitend in Loppersum (Petrus&Pauluskerk).
    2. Hout moet:Een expositie op 6 en 7 juni in de Biermaschool Oldehove, met het thema ‘Hout’. Hierin is werk te zien van Johan van der Dong, samen met dat van Wilma Vissers, Henk Puts en Peter van der Weele. Doel is om kunst dichtbij de mensen te brengen en hen inzicht te geven in hout als basis met een blik op een duurzame toekomst.
    3. Eerst het lichaam,dan de geest: Een expositie van 16 augustus tot en met 11 september in Galerie Blauw, Zaandam. Johan van der Dong richt een expositie in van foto’s van buiken die o.a. confronteren en aanvoelen als een landschap. Door het bewust onscherp houden van de foto’s ontstaat het landschappelijk effect. Doel is om mensen te confronteren met het taboe van (dikke) buiken en de schaamte die dat met zich meebrengt.
    4. Kleinere projecten:Kunstkaarten (vanaf april), een expositie in een restaurant in Nijmegen.
    • Bestuurders:
    • Voorzitter: Henk Bakker
    • Secretaris: André Hatzman
    • Penningmeester: Suzanne van den Akker
    • Beloningsbeleid:  De Bestuurders van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.
   • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na een langjarige periode waarin de Stichting Vrienden van Johan van der Dong een sluimerend bestaan leidde, is er in 2019 een nieuw stichtingsbestuur gevormd, bestaande uit Suzanne van den Akker, André Hatzman en Henk Bakker. Het bestuur is drie keer, samen met Johan van der Dong, bijeengekomen en heeft ideeën besproken om het doel van de stichting nieuw leven in te blazen. Dit heeft erin geresulteerd dat er eind december afspraken zijn gemaakt met Myra Eeken-Hermans om in 2020 als projectleider een aantal concrete projecten uit te werken in de vorm van een projectplan. Verder zijn afspraken gemaakt om de registratie van de Stichting bij de Kamer van Koophandel weer actueel te maken en een bankrekening te openen. Al deze zaken zullen in 2020 gerealiseerd worden.Grijpskerk, 8 april 2020,Henk Bakker, voorzitter
    • Financiële verantwoording:
 •                      file:///C:/Users/Johan/Downloads/Financieel%20Jaarverslag%202019%20St%20Vrienden%20JvdD.pdf
 • Financieel Jaarverslag 2019:Balans per 31 december 2019:
 • Saldo 31 december 2018: € 0
 • Saldo 31 december 2019:  € 0
 • Staat van baten en lasten over 2019:
 • Baten 2019: € 0
 • Lasten 2019: € 0
 • Resultaat Baten – Lasten 2019: € 0

Back to Top