CV Johan van der Dong

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_der_Dong?oldformat=true 

Doorlopende Projecten  God Nederland en Europa

2006-2019  De God van Nederland en Europa, de invloed van de religie op het hedendaagse Europa

Met een overzicht van alle deelprojecten van mij en dus ingrepen die daarvoor nodig waren binnen  het sociale domein van de maatschappij.  Vaak had dat heftige reacties van groepen gelovigen tot gevolg waaruit blijkt dat de Emancipatie rondom het Geloof nog niet voltooid is omdat waarheden soms moeilijk naast elkaar blijken te bestaan.

Basisproject Postbus van God

2006-heden. Postbus van God, 2006, verzameling brieven, oproepen, fysieke postbus, mail-art, wereldnieuws, verbranding der brieven, reukoffers, water, vuur, aarde, lucht, opbranden brieven aan kruisen. Performances met Ilona Bruijn, Paul Borggreve, Driek van Wissen e.v.a. (2007) Geregistreerd door KRO, NCRV, SBS, RTL4, NOS Journaal, BBC , Volkskrant, NRC, Trouw etc.  Illustratie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-brieven-aan-god-moeten-naar-postbus-10-in-grijpskerk~b5ea119b/  In 2018 werden een aantal nagekomen brieven in het Groninger Archief opgenomen.

Een kerstkaartje voor God (2006)

2006 Kerstkaartje voor God zorgde voor veel ophef in Christelijk Nederland. Met dit project probeerde ik met het laten sturen van kerstkaartjes de zin en onzin van de door ons ontwikkelde rituelen en symbolen aan de kaak te stellen omdat Kerst een bedacht fenomeen is. Illustratie: https://www.waarmaarraar.nl/pages/re/8041/Kerstkaartje_naar_Onze-Lieve-Heer_.html

 

Klaagzangen (2008)

2008 Klaagzangen. Een project als reactie op dat bidden/aanroepen van een God vaak ontaardt in hele klaagzangen over het bestaan. Het dubbele gevoel over wat klagen oproept omdat het ook best kan/mag. Daarom werd als ingreep binnen de sociale context waarin wij leven, de website www.klaagzangen.nl geopend   (in 2009 gesloten). Jammersessie Noorderstation Groningen/The Gallery Amsterdam. Illustratie:

https://www.youtube.com/watch?v=SmsdEbYmqfY

 

Versteend Verleden (2008- 2015)

2008 De grafcultuur van Nederland en Europa. Project over begraven die iets over onze omgang met de dood weten te zeggen. Geloven door de eeuwen heen in een symboliek vol zekerheden. In diverse kerken in Europa foto’s tentoongesteld/installaties gemaakt over de manier van begraven in Europa. Diverse studiereizen naar Duits/FransIerse/Engelse Kerkhoven/Begraafplaatsen. Verblijf Tyrone Guthrie Centre 2013-2018. Fotoprojecten aldaar.

Illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=1afJS5lLZHI

De Hotline van God

2009-heden. De Hotline van God. God krijgt zijn eigen telefoonlijn om een meer eigentijdse boodschap te verkondigen (misschien besta ik wel niet?). Reactie mensen, 350.000 telefoontjes wereldwijd). Installatie Station Noord in Groningen waar een geluidsinstallatie hing, de telefoon ging dag en nacht door. Er werd gebeld vanuit Pakistan tot aan Australie toe. Diverse exposities met het thema God door Nederland  en Groot Brittanie heen.  CNN, NCRV,ABC News, Volkskrant, BBC, The Colbert Report etc. Illustratie https://www.youtube.com/watch?v=_9a2abDfXBU

 • O.Box of Allah 2010-2013
 • De Postbus voor Allah was gevestigd in Amsterdam. Weinig brieven maar wel heftige reacties. Galerie De Vis, Utrecht, Galerie De Storm in Amsterdam. Interventies in de wijken leverden bedreigingen op. Galerieen werden bang. Dat leverde in 2012 wel een uitnodiging Passion for Freedom in London op en nominatie Freedoms Ambassodor 2012. The Observer, Times of London MMV : Ahmed Marcouch, Passion for Freedom London. Illustratie: https://www.passionforfreedom.art/johan-van-der-dong/ Unit24 Gallery/Tate Modern
 • My Granddads Bible (2013)
 • De Koran is een heilig boek, de bijbel op zich is dat niet, daarom verscheurde ik de bijbel van mijn opa, om te kijken of er reacties op kwamen. Deze kwamen er niet, wel was het voor Passion For Freedom aanleiding om mij terug te vragen voor een expositie in de Embassy Tea Gallery Illustratie: https://www.passionforfreedom.art/shortlisted-artists-2013/

 

 • Vlucht naar Voren (2015)
 • 2015 Een onderzoek naar het Ebarme Dich, de vluchteling in onszelf, naar aanleiding van de vluchtelingenstroom, een reis door Groningen gemaakt samen met de Burgemeester, Peter den Oudsten, onder het mom van, wat voelt een vluchteling nou in relatie met ons Welkom. Illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=T4LNkr0gW6Y&t=3s
 • De Lege Stoel (2014- 2019)

Het Erbarme Dich komt ook in de Lege Stoel tot uitdrukking. Hoe gaan wij met verlies om, welke symbolen en rituelen gebruiken wij daarvoor. Naar aanleiding van het gedicht, De Lege Stoel, trok ik met het model Nienke Helder door Nederland wat in een reis door het leven resulteerde. In vijftig filmpjes ontstaat het momentum van de geschiedenis van een mensenleven.

Illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=TmCRKsUzumQ&feature=share

 • De Schedelmeting (2018/2019)
 • 2018 Schedelmeting Wie is onze medemens/wie zijn wij Herdenking Slavernijverleden o.a. KetiKotifestival 1 juli 2018, Nieuwe Kerk Groningen. Performance over de Frenologie van de nieuwe tijd en hoe de mens er toch telkens in slaagt om andere mensen weer op achterstand te brengen. Galerie BAS10 Sneek Leven in het tijdperk van de informatiefrenologie. Performance en Expo Illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=h0fNcG0_yHA&t=8s

 

Opdrachten & projecten     samenvatting laatste 5 jaar

 

 

2019 Uitbrengen Dichtbundel als slotstuk van het project het Suikerdorp, met diverse exposities, performances en videoregistraties van de optredens om dit Brits aandoende Industriedorp en haar inwoners haar terechte plek in de geschiedenis van Groningen in een veranderend Nederland te geven.

 

2018 Uitwaaien Expo over de wadden in de voormalige Jan Biermaschool te Oldehove. Oldehove en Niehove zijn voormalige (ingepolderde) Waddeneilanden die in het Middag Humsterland van de provincie Groningen liggen. De sporen daarover zijn binnen het landschap nog altijd zichtbaar

 

 • 2018 Zilt Harlingen Groepsexpo over de Wadden
 • 2018 Schedelmeting Herdenking Slavernij KetiKotifestival 1 juli 2018, Nieuwe Kerk Groningen. Performance over de Frenologie van de nieuwe tijd en hoe de mens er toch telkens in slaagt om andere mensen weer op achterstand te brengen. Galerie BAS10 Sneek Leven in het tijdperk van de informatiefrenologie. Performance en Expo
 • 2017 O.a Expositie Fria (kunstenaarsvereniging op Ameland Schilderijen op het Wad, over de kwetsbaarheid van ons Waddengebied (zie ook eerder) Gemeentehuis Ballum Ameland. Kleintje Kunstmaand. Ook te zien bij diverse groepsexposities door heel Nederland
 • 2017 De blenderperformances der Staten Generaal een performance over de verkiezingen in Nederland op 15 maart 2017 waarbij de verkiezingsaffiches van de politieke partijen tot pap vermalen werden omdat iedereen het te drinken zou krijgen, of hij/,zij nou wou of niet. Kunstruimte Noorderstation Groningen, later herhaald in Amsterdam

 

 • 2016 White Gold. Ik ben een kind van een Suikerdorp, zij ook, drie buitenlandse kunstenaars hielden samen met mij een expositie over de dorpen waarin zij groot werden, nadat ik ze samengebracht had.
 • De expo vond te Amsterdam plaats, oa met kunsthistorische inleidingen op het werk van de kunstenaars die verassend veel raakvlakken met mijn filosofie over wat kunst is, bleek te hebben.
 • 2016 De Voetwassing. Heeft Nederland een racismeprobleem, een performance in een galerie te Buitenpost waarbij ik dmv een voetwassing een interview afnam van Salustiano Martha van KetiKoti Groningen n.a.v de herdenking van de slavernij. (Performance)
 • 2015 Met je kloffie en koffer op reis, over de vluchtelingenpolitiek in Europa. Een artperformance waarbij ik de burgemeester van Groningen en zijn vele volgelingen met de koffer mee op reis nam langs en over het Station van Groningen. Verdere toelichting overbodig.
 • 2015-2019 Industrie van een Suikerdorp. Het Suikerdorp Hoogkerk was het dorp van mijn jeugd, het dorp waar mijn opa boer/molenaar en fabrieksarbeider was, het dorp dat bij de stad Groningen kwam en groeide van een landbouw/industriedorp tot een grote wijk van Groningen met 15000 inwoners. Waar mensen nog steeds trots zijn op hun dorp maar toch vervreemden van hun fabriek. Tekeningen van industrieel erfgoed, tentoongesteld in Amsterdam, Hoogkerk en Groningen. Videoprojecten en Performances. In 2019 moet als slotstuk een dichtbundel verschijnen. Kunstruimten Noorderstation Groningen etc,
 • 2015- 2019 De Wadden van Europa. Hoe behouden we het Waddenlandschap op een zo duurzame manier dat de mens van dit eeuwenoude landschap kan blijven genieten zonder dat het door o.a plastics stukje bij beetje verloren gaat. Vastleggen van de situaties rondom de kusten van Europa tov ons eigen waddengebied. Exposities op Ameland, Borkum en rond de kustplaatsen van Groot Brittannie (Fotografie, tekeningen, Performances, Video)
 • 2015- 2017 Versteend Verleden, grafcultuur , de schoonheid van het verval, een pleidooi voor het  behoud oude kerkhoven, conserveren en niet ruimen, omdat  een kleine monument een grote historie kan vertellen over de streek waar ze ligt. Eindexposities in een aantal kerken binnen het  Westerkwartier i.s.m. de plaatselijke beheercommissies. Vervolg op eerdere project DOODgewoon uit 2002-2005
 • 2014- 2019 Artist in Residence Ierland, Tyrone Guthrie. Over de Cultuur van de Kelten binnen het Europa waarzij oa zaten zoals de manier van begraven  die ze gewoon waren in relatie met het landschap en de schoonheid der vergankelijkheid daarvan. Installaties en performances, fotografie.
  • 2014-2019 De lege stoel in 100 filmpjes n.a.v. het gedicht van Johan van der Dong, over gemis, eenzaamheid over wat ooit was en nooit weer komt, dus het verlangen naar vroeger van een verweesd leven.   mmv Nienke Helder (YouTubeproject, Performances, Theater)
 • 2012- 2019 Portiersloge All About Freedom , kleinste galerie in Groningen over vrijheid in relatie tot de vrijheid van meningsuiting en de grenzen van het betamelijke daarvan binnen, van wat de publieke opinie genoemd wordt. In 2012 werd ik voor het project De Postbus van Allah voor een Passion for Freedom Award te London genomineerd vanwege het onderwerp rondom de vrijheid van symbolen en rituelen binnen godsdiensten die ik daarbij aan de orde  stelde en de vrijheid van de niet gelovige daarin.

Opdrachten & projecten  Recidencies & Beurzen

2018               GerbrandyFonds Reisbeurs

2017               Bowness on Solway (UK)

2014-2018   Tyrone Guthrie Ireland

 

Opdrachten & projecten     Publicaties

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_der_Dong?oldformat=true

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedachte over “CV Johan van der Dong”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *